Onsdag d. 6. juni 2012

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6. Juni 2012 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Nina, Henrik, Svend, Carsten, Jacob

Afbud: Lise

Referent: Lars

0.Åben del

Henning foreslog at vi i søsum organiserer egen strøm produktion fx via vindmølle. Henning har kontakt til Herringløse hvor noget lignende er gjort med succes. Vi aftalte at Henning undersøger sagen nærmere og at SBG hvis relevant hjælper med at organisere møder hvor mulighederne kan diskuteres med borgerne. Det er som sådan umiddelbart ikke noget SBG kan gå ind i økonomisk.

 

1. Valg af referent

Lars

 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

3. Godkendelse af referat 

Udskudt.

 

4. Godkendelse af GL-referat  

Godkendt

 

5. Grillaften 15/6

Lars kommer først sent: LGH køber kul (står i carport), LGHs grill og havemøbler kan hentes (står på tarasse), LGHsBadeværelse kan benyttes (min datter mette er hjemme og kan spørges), andre tager stole grill med efter behov. Vi mødes kl 17 og tænder gril.

 

6. Skoledistriktsindsigelse

Udvalget (Carina Lyngsø, Jacob Borella, Tina Bønneland, Henrik og Lise) har udarbejdet en god og sober indsigelse som blev indsendt til kommunen (se hjemmesiden). Stor tak til udvalget for et godt stykke arbejde.

 

7. Vandproblemer

Lars mailer Egedal forsyning om renoveringsplaner for gåsebækrenden og til kommunen om lokale vandplaner.

 

8. Legeplads

Vi mødes Søndag kl 15 10/6 og laver det sidste færdigt.

 

9. Eventuelt

Vi aftalte at bestyrelsesarrangement bliver hjemme hos Lotte d. 19/9. Lotte undersøger mulighed for mad ud af huset hertil. Alle mailer til lotte om de og evnt ægtefælle kommer.

 

Jacob contakter kommune og hører dem om timing for ny lokalplan for Søsum.

 

Næste bestyrelsesmøder: 4/7 og 8/8