Onsdag d. 6. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6. februar 2013 kl. 19.30 i A-huset.

Tilstede: Lars, Nina, Carsten, Jacob, Lotte

Afbud: Henrik, Svend

Referent: Lotte

 

1. Valg af referent

Lotte

 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

3. Godkendelse af referat 

December referat var ikke fremsendt og derfor ikke godkendt

 

4. Lokalplan  

Der havde været et positivt møde med kommunen i december. De lagde op til at der i lokalplanen specifikt blev skrevet hvor mange boliger hver gård kan laves om til. Det var ikke det vi havde håbet med lokalplanen.

 

5. Generalforsamlingsindkaldelse

Lars får fat i Jørgen til ordstyrer

Carsten stiller ikke op igen. Lotte stiller op. Lise, Lars og Jacob er villige til genvalg.

Lars snakker med Morten og Heidi og Carsten snakker med Dirch, Stine og Henrik om at komme ind i bestyrelsen.

Regnskab for 2012 blev gennemgået. Der er et underskud på 70 t.kr. pga. legepladsen. Budget for 2013 blev lavet med forventet underskud på 10 t.kr. også pga. legepladsen.

Jacob laver en extra seddel til indkaldelsen til de husstande som ikke har betalt sidste år samt indkaldelse. Jacob’s drenge deler ud.

Nina sørger for mad. Der købes vin til Jørgen og Lillian. 

 

6. Arrangementer

Fællesspisning d. 8. marts. Det planlægger vi på møde d. 6. marts.

 

7. Legeplads

Jacob tager fotos og laver ansøgning til Nordea Fond.

 

8. A-hus

Henriks kone Kirsten er nyt medlem af A-hus bestyrelse.

 

9. Eventuelt

Intet under eventuelt

 

Næste møde er onsdag d. 6. marts